Български

lágrima Лебедите отляво, лилиите отдясно – не разделят реката на две, само човешката длан може да разкъсва пространството на дом и на пропаст, на земя нечия, на земя ничия и докато войната като номад си сменя посоката, питам, чии са...
  • octubre 25, 2020
  • 0 Comentarios
Leer más
  ГОСТ Не трябва да научиш всичко за човека, за да му позволиш да заплита улиците в градове, градовете – в кълбо от минало. Когато се срещнете на пътя и той проси да пренощува в мислите ти, остави го да...
  • septiembre 22, 2020
  • 0 Comentarios
Leer más
Categorías